top of page

3 factoren die pijn beïnvloeden: lichaam, geest en omgeving

Louis Zantema


Louis is oprichter en hoofd wetenschap en productontwikkeling. Louis heeft meer dan 8 jaar klinische expertise in de behandeling van patiënten met chronische pijn als psycholoog. Hij is bekroond voor zijn uitzonderlijke prestatie in zijn vakgebied namens het Koninklijk Huis en heeft daarnaast een grote passie voor gaming. Zijn doel is om zichzelf overbodig te maken als pijntherapeut.


Chronische pijn wordt tegenwoordig gezien als een probleem waar ontzettend veel factoren een rol in kunnen spelen. Goede behandelaars werken dan ook samen in teams waar professionals met verschillende achtergronden met elkaar samenwerken en richten zich niet alleen op hun eigen vakgebied.

Het model waar behandelaars mee werken heet het ‘biopsychosociaal’ model. Dat betekent dat een behandelaar, of behandel team, zowel rekening houdt met biologische, psychologische en sociale factoren. Door deze zelf te leren herkennen kun je inschatten waar voor jou nog behandelmogelijkheden liggen!


Biologie


Je zou kunnen stellen dat bij het onderdeel ‘biologie’ uit het model vooral naar het lichaam wordt gekeken. Dit zal meestal door een arts, of meerdere artsen gedaan worden. Er wordt gekeken of er schade is en de pijn (deels) verklaard kan worden door lichamelijke oorzaken.

Qua behandeling wordt vooral medicatie voorgeschreven, of kunnen operaties uitgevoerd worden. Of er wordt gebruik gemaakt van andere medische hulpmiddelen, die soms in het lichaam worden geplaatst.

Een ander onderdeel van biologie, is de conditie van je lichaam zelf verbeteren. Bijvoorbeeld door te trainen of gewicht te verliezen.


Psychologie


Het onderdeel ‘psychologie’ is breed. Denken, doen, voelen en aandacht vallen hier onder. Het is dan ook niet zo dat alleen een psycholoog hier bij betrokken is. Meestal zal juist een arts of fysiotherapeut de eerste persoon zijn die kijkt welke aanpassingen je in het leven kunt doen. Of die samen met jou kijkt hoe je je pijn op andere manieren kan verbeteren.

Behandelingen waarin psychische factoren een rol spelen zijn vooral gericht op hoe je zelf aanpassingen kan maken in het leven. Het draait om motivatie, en hoe je de motivatie inzet om bepaalde patronen in het leven te veranderen. Leren over pijn speelt hierin een belangrijke rol!

Meestal ligt hier veel ruimte. Het is gebruikelijk dat eerst vooral naar biologische factoren gekeken wordt bij langdurige pijn. Echter, het komt (helaas) vaak voor dat er te weinig wordt ingezet op verandering in het leven wanneer een medische aanpak niet aanslaat.


Sociale omgeving


Er zijn veel sociale factoren die een rol spelen bij pijn. Krijg je steun, hoe reageert je partner op jouw pijn, hoe gaat de omgeving er mee om? De sociale omgeving kan ontzettend helpen bij pijnproblemen, maar kan het soms ook (onbewust) in stand houden. Zo zie ik vaak dat partners (te)veel taken overnemen van iemand met pijn. Maar ook of iemand werk heeft, en wat voor werk dat is, heeft veel invloed op pijn.

Hoewel hier vaak winst te behalen is, wordt er in pijnbehandelingen vaak erg weinig aandacht aan sociale factoren besteed. Tijdens een pijn behandeling kan iemand veel hulp en steun ervaren van behandelaars en eventueel lotgenoten, wat wegvalt op het moment een behandeling is afgerond.

Comments


bottom of page