top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Reducept B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen van u verzamelen via onze interactie met u en via onze diensten en producten, op welke wijze dit gebeurt, wat de rol van cookies is, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de door ons opgeslagen persoonsgegevens kunt inzien en wijzigen en hoe uw persoonsgegevens door ons worden beschermd.

 

Onze bedrijfsgegevens zijn:

Reducept B.V.

Sophialaan 1A

8911AE Leeuwarden

Nederland

Tel: +31854017919 

e-mail: support@reducept.com

Kamer van Koophandel nummer: 74239678

 

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy- en cookiebeleid van Reducept, het uitoefenen van uw rechten, of verzoeken heeft met betrekking tot transparantie, dan kunt u per post of telefoon contact opnemen met Reducept via bovenstaande gegevens. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar support@reducept.com.

 

Toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Bij de verwerking van gegevens kan de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing zijn. Wij verwijzen hier verder naar als de GDPR. De GDPR is van toepassing bij de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook bij de handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden vastgelegd. Om te bepalen of de GDPR van toepassing is, zijn de volgende vragen van belang:

Worden er gegevens verwerkt?

 • Zijn deze gegevens persoonsgegevens?

 • Worden deze gegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt, of zijn ze opgenomen in een bestand of bestemd om daarin te worden opgenomen?

 • Valt de gegevensverwerking binnen het toepassingsgebied van de GDPR?

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden met ons gedeeld door werknemers, potentiële werknemers, klanten, prospects, leveranciers of als u contact met ons heeft.

Gebruikers van onze websites, e-mails, films en video's en andere digitale communicatiekanalen delen bepaalde persoonsgegevens rechtstreeks met ons.

Persoonsgegevens worden verzameld bij het bezoeken van onze websites door het invoeren of achterlaten van persoonsgegevens op een van onze websites, door het invullen of achterlaten van persoonsgegevens bij een van onze vestigingen of bij medewerkers of door het registreren voor het gebruik van onze diensten.

Reducept B.V. is geen verwerkingsverantwoordelijke noch verwerker in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder GDPR, voor het plaatsen, publiceren of delen van persoonsgegevens en in geen geval zal Reducept B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade, kosten of enige billijke vergoeding in verband met het plaatsen, publiceren of delen van persoonsgegevens op respectievelijk.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een e- mail stuurt, zich inschrijft voor evenementen en activiteiten (schriftelijk of op onze websites), toestemming geeft (opt-in) voor marketing- of wervingsactiviteiten of bereid bent om toegevoegd te worden aan ons klantenbestand.

Een ander deel van de gegevens verkrijgen wij door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat

Wij verkrijgen ook persoonsgegevens door het aangaan van overeenkomsten of via andere zakelijke activiteiten. Dit kunnen commerciële projectovereenkomsten zijn voor producten of diensten, arbeidsovereenkomsten, data vast overeenkomsten, contracten voor inzet van freelancers of uitzendkrachten, abonnementen of licenties.

 

Welke websites worden door Reducept gehost?

reducept.com - zakelijke en commerciële website

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • naam en adres

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • Speelgegevens binnen de games, zoals: speelduur, hoe vaak iemand speelt, welke spellen, gekoppelde praktijk.

Mocht u willen dat wij uw gegevens verwijderen neem dan contact op met support@reducept.com. 

 

Verwerkingsdoelen: voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Reducept gebruikt de gegevens die worden verwerkt voor:

 • bedrijfsvoering

 • werving

 • levering van producten en diensten

 • verbetering van producten en diensten

 • aanbieden van evenementen

 

Levering en verbetering van Reducept producten en -diensten

Wij verzamelen (persoons)gegevens die wij via websites ontvangen om effectief te kunnen werken en om onze klanten zo goed mogelijk te informeren en te voorzien van informatie over onze producten en diensten. Daarnaast kunnen (persoons)gegevens ook worden gebruikt voor communicatie met klanten en gebruikers, bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie over gebruikersaccounts, beveiligingsupdates en productinformatie.

 

Werving voor Reducept

Wij gebruiken persoonsgegevens voor werving voor Reducept en de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen. Wij kunnen deze persoonsgegevens aan deze bedrijven verstrekken.

 

Reducept evenementen

In geval van een evenement wordt toestemming gevraagd om foto's te maken, of beeld- of geluidsopnamen te maken. Beelden worden gebruikt voor interne/externe communicatiedoeleinden van Reducept, met behulp van online en offline middelen, zowel voor commerciële doeleinden als voor werving. Bezoekers en deelnemers kunnen kenbaar maken dat zij niet herkenbaar op foto's, video- of geluidsopnamen willen verschijnen. 

 

Reducept  websites 

Reducept maakt gebruik van (kleine tekstbestanden) die (door de aanbieder van een website) worden opgeslagen op de apparatuur van gebruikers of bezoekers van Reducept websites, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet, en vergelijkbare technologieën, waarmee onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld)

Dit doen we om:

 • de voorkeuren en instellingen van bezoekers van de Reducept-website op te slaan

 • het mogelijk te maken dat bezoekers van de Reducept-website zich kunnen registreren voor een specifiek doel

 • reclame en marketing aan te bieden op basis van specifieke interesses 

 • een goede beveiliging te realiseren (identificatie, fraudepreventie, interne controles en operationele veiligheid)

 • te analyseren hoe onze websites en online diensten presteren.

Bezoekers en gebruikers van Reducept-websites kunnen opgeslagen gegevens verwijderen via de cookie instelling van de internetbrowser op de computer.

 

Toepasselijke wetten en regels voor het gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is aan wettelijke regels gebonden. De belangrijkste regels voor het plaatsen van cookies zijn vastgelegd in de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van artikel 11.7a van de Tw moet de aanbieder van een website internetgebruikers informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies op hun apparaat (zoals hun computer, laptop of smartphone). De aanbieder van een website moet vervolgens in veel gevallen toestemming vragen aan de gebruikers.

 

Analytische cookies

Er zijn uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. Bijvoorbeeld als de cookies technisch noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde analytische cookies, die een beter inzicht geven in het functioneren van onze website. Op 11 maart 2015 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. De aanbieder van een website heeft geen toestemming meer nodig voor het gebruik van analytische cookies, mits deze cookies alleen worden gebruikt om bezoekers te tellen. Als analytische cookies niet worden gebruikt om mensen anders te behandelen, hebben ze nauwelijks invloed op de privacy van websitebezoekers. In dat geval is toestemming van website gebruikers niet meer nodig.

Tracking cookies

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is ook van toepassing op tracking cookies (in combinatie met andere gegevens die over het websitebezoek worden verzameld). Reducept maakt gebruik van tracking cookies op de website www.reducept.com. De websitegebruiker wordt gevraagd hiervoor expliciet toestemming te geven. Indien geen toestemming wordt verleend, wordt de websitebezoeker gevraagd door te klikken voor meer informatie en kan de keuze worden gemaakt om cookies geheel of gedeeltelijk te activeren. Een keuze voor alle of geen cookies kan de functionaliteit van de website verminderen.

 

Hoe slaan wij persoonsgegevens op?

Persoonsgegevens worden door Reducept onder meer opgeslagen in de volgende databases:

 • Simplicate

 • Lead Info

 • Teamleader

Deze lijst van de belangrijkste databanken is gebaseerd op een inventarisatie op de datum waarop deze privacyverklaring is opgesteld en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

 

Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?

Persoonsgegevens worden gedeeld met:

 • klanten, voor wie Reducept service- en/of beheerfuncties vervult

 • Google en LinkedIn

 • klanten, leveranciers of onderaannemers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.


 

Grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • een gerechtvaardigd belang

 • een wettelijke verplichting en/of

 • uitvoering van de overeenkomst conform de hiervoor genoemde doelstellingen

 • toestemming

Reducept beschouwt de volgende communicatiemiddelen als toestemming:

 • overhandiging van een visitekaartje op een evenement;

 • verzoek om informatie;

 • offerteaanvraag;

 • uitvoering van een opdracht;

 • toestemming voor gebruik van gegevens per e-mail.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Reducept doet al het nodige om uw persoonsgegevens te beschermen. Daartoe heeft Reducept een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld dat is gebaseerd op ISO27001. Het informatiebeveiligingsbeleid wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke instantie en vervolgens wordt een ISO27001 certificaat afgegeven. Onderdeel van dit beleid is het uitvoeren van een risicoanalyse voor elk systeem waarin gegevens worden verzameld. Op basis van dit risicoprofiel heeft Reducept specifieke maatregelen vastgesteld, waaronder Multi Way Authentication en encryptie.

 

Naast technische bescherming zijn ook mensen belangrijk. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsclausule in hun contract. Reducept investeert ook veel in de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en dataprivacy. Zo zijn er diverse e-learning modules beschikbaar, worden er regelmatig kennissessies gehouden en wordt er regelmatig een phishing test uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze medewerkers alert blijven.

Ook onze leveranciers houden wij op dit gebied waakzaam. Ook hier wordt op basis van risico bepaald dat leveranciers, net als wij, een informatiebeveiligingsbeleid moeten hebben dat door een onafhankelijke instantie wordt getoetst.

 

Wijziging beleid

Reducept kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. U kunt de meest recente versie altijd inzien via de hyperlink "Privacyverklaring / Privacy Statement" op de website van Reducept. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan Reducept verstrekt, adviseren wij u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de Privacyverklaring die op de Reducept website beschikbaar is (Privacy Statement).

Versie: Juli 2023

bottom of page