top of page

"Bevrijd van pijn" ontvangt Europese subsidie uit nieuw EFRO-programma


Het project “Bevrijd van pijn app” heeft als eerste Europese subsidie ontvangen uit het nieuwe EFRO-programma 2021-2027, voor de ontwikkeling van een digitale zelfhulp app voor chronische pijnbehandeling.


De “Bevrijd van pijn app” ontvangt hiervoor Valorisatie subsidie. Chronische pijn is een grote uitdaging in onze vergrijzende samenleving. Als chronische pijn niet goed behandeld wordt kan dit zelfs leiden tot maatschappelijke problemen. De “Bevrijd van pijn” app wordt ontwikkeld door projectpartners Reducept B.V. en Alserda Media B.V., en is een real time app en afgestemd op iemands individuele pijnervaring. De app zal ondersteunen bij de behandeling van chronische pijn en maakt thuisbehandeling van chronische pijn, door de patiënt zelf, mogelijk. De app kan daarnaast ook van betekenis zijn voor de samenwerking en afstemming tussen cliënt en de zorgprofessional. De zorgprofessional kan hierdoor op afstand het zorgtraject monitoren en (bij)sturen.


Bijdrage aan de ontwikkeling naar een positieve gezondheid

Door de ontwikkeling van deze digitale zelfhulp app zetten de samenwerkende bedrijven niet alleen een volgende stap in de innovatieve ontwikkeling van hun eigen ondernemingen, maar dragen ze óók bij aan de beweging naar een positieve en duurzame gezondheid in het noorden. Dit is één van de maatschappelijke ontwikkelingen die centraal staat in de RIS3, dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. Daarnaast benut dit innovatieve project ook kansen uit een andere ontwikkeling uit de RIS3, namelijk de overgang van analoog naar digitaal. Hierdoor én door de betrokkenheid van regionale partijen zoals MCL en NHL Stenden (als onofficiële projectpartners) en een advisory board (met leden die goede regionale banden/netwerk hebben), creëert dit project waardevolle impact in en voor de regio.


Het SNN en het EFRO-Programma 2021-2027

Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende Europese programma's en subsidies, waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).Het nieuwe EFRO-programma 2021-2027 startte vorig jaar met een Valorisatie openstelling. De subsidie daagt samenwerkende mkb’ers uit om met innovatieve ideeën en oplossingen te komen door het maken van een prototype product, dienst of proces. Deze projecten moeten impact hebben op Noord-Nederland en zorgen voor vernieuwing en verbinding. Inmiddels zit het aanvraagproces van de Valorisatie 2022 erop en is het eerste subsidiebesluit hiermee vastgesteld.


Comments


bottom of page