top of page

Reducept opgenomen in de reguliere zorg bij de Hoogstraat Revalidatie

Datum van publicatie: 11 januari 2024


In hoeverre past het virtuele programma Reducept, over omgaan met pijn, in de revalidatiebehandeling? Dat werd vorig jaar onderzocht tijdens een pilot voor mensen met een dwarslaesie en pijnklachten. Het resultaat is positief en daarom wordt het programma opgenomen in de reguliere zorg.


Over Reducept

Reducept is een virtueel pijn-educatieprogramma. Een revalidant doorloopt verschillende oefeningen met een virtual reality-bril. De deelnemer krijgt hierbij uitgebreide uitleg over de werking van pijn in ons brein en lijf. Deze uitleg en de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over pijneducatie, psychologie en digitale therapie. Het doel is om pijn die aanhoudt beheersbaar te maken en indien mogelijk te behandelen.


Resultaten pilot

Op een schaal van 0 tot 10 neemt de pijnscore met 1 punt af tussen de start en het einde van de pilot. Het piekeren lijkt ook te verminderen. De tevredenheid over de fysieke kwaliteit van leven neemt wel met 1 punt af. Mogelijk is dit laatste het gevolg van de extra focus op het lichaam en de pijn.


Gebruiksvriendelijk programma

Reducept blijkt van meerwaarde tijdens de klinische fase en poliklinische fase. Het programma is gebruiksvriendelijk en er worden weinig technische problemen ervaren. Dit vinden zowel de mensen met een dwarslaesie én pijn als de behandelaren van de dwarslaesie-afdeling.


Start begin 2024

Reducept wordt vanaf 2024 onderdeel van de reguliere zorg op de dwarslaesie-afdeling. Het wordt ook preventief ingezet bij het geven van pijneducatie over de werking van pijn in het lichaam en in het brein.Zelf Reducept proberen?


Meer informatie over Reducept voor Revalidatieinstellingen?
Comments


bottom of page